PROVĚŘENÍ BONITY 3 ODBĚRATELŮ

Odběratel 1
Odběratel 2
Odběratel 3
anchor

"Ne každý zákazník se stane neplatičem.
Ale každý neplatič dříve mohl platit dobře."

anchor
SIMPLICITY - Pojištění pohledávek pro malé a střední firmy s ročním obratem do 125 mil. Kč
V NOCI SPÍTE LÉPE, PROTOŽE MÁTE RIZIKA A PLATBY VYŘEŠENÉ.
40.000.000+ sledovaných společností v naší celosvětové databázi (92% globálního HDP)
Od 1998 bylo vyplaceno 5456 případů, tj. průměrně 321/rok
Nejvíce škod máme u tuzemských subjektů (cca 60% podle částky i podle počtu)
Více než 50 % škod bylo vyplaceno za společnosti, které byly hodnoceny jako spolehliví plátci – tj. došlo u nich k nečekanému platebnímu problému.
Jen 1 % pojistných událostí je zamítnuto z důvodu „sporné faktury“ – tj. že dlužník rozporuje oprávněnost fakturace
Za 17 let v ČR vyplaceno již 1,7 miliardy Kč plnění, neboli týdně v průměru vyplácíme více než 1,7 milionu Kč.
Věděli jste, že počet insolvencí stále roste? Nejvíce škod vzniká firmám z pohledávek za ověřenými dlouhodobými odběrateli, kteří se náhle dostali do ekonomických problémů, například kvůli druhotné platební neschopnosti či ztrátě významného odběratele. Nezapomínejte na existující riziko a chraňte své podnikáni!
SIMPLICITY - Malé a střední firmy podceňují pojištění pohledávek. Tento typ úvěrového pojištění je určený právě malým a středním firmám. Je šitý přímo na míru zákazníkům s mnoha odběrateli, které je těžké prověřit (např. velmi malé firmy) nebo kteří se často mění ( např. zákazníci dopravních společností). Pojišťuje se tady celý obrat a pojistné krytí je pro všechny odběratele za fixní pojistné. Sjednání pojistné smlouvy je velmi jednoduché - není potřeba vyplňovat žádný dotazník, ani předem prověřovat odběratele, není zde žádné hlášení obratu. Navíc má zákazník možnost ověřit si bonitu u 500 odběratelů zcela zdarma. Pojistná ochrana platí pro 27 zemí světa. Uplatní se zde velký přínos při pronikání na nové trhy a při spolupráci s neznámými zákazníky – získání informací o bonitě + pojištění hned od první dodávky.

Vhodné i pro zákazníky, kteří nejsou na trhu dlouho - díky pojištění mohou snadněji získat výhodnější bankovní úvěr a pomůžeme jim při vytváření zdravého portfolia jejich odběratelů (získání informací o bonitě).

SIMPLICITY nabízí dvě úrovně pojistného krytí, přičemž obě jsou k dispozici v rámci jednoho pojistného. Za prvé jde o základní krytí – všichni odběratelé se zůstatkem nad 6 tis. Kč a s dobou splatnosti až 90 dní jsou pojištění automaticky do výše 60% z nezaplacených pohledávek. Pojišťovna má dále zavedený systém hodnocení bonity (grade) klienta od 1 do 10. Známkou 1 hodnotí zákazníka, který je velmi bezpečný, známkou 10 pak takového zákazníka, který je v insolvenci. Pokud byste chtěli navýšit pojistné krytí až na 90%, můžete požádat o hodnocení zákazníka. Pokud váš zákazník obdrží hodnocení 1 až 6, navýšíme krytí na 90 % pohledávky. Pokud obdrží známku 7, ponecháme základní krytí, a pokud obdrží známku 8, 9 nebo 10, není možné jej pojistit z důvodu hrozící nebo probíhající insolvence a v takovém případě poskytujeme další informace o situaci u zákazníka a hlavní důvody proč výjimečně trvat na předplatbě.

Pojistnou událost je nutné nahlásit do 90 dnů od data splatnosti faktury nebo do 30 dnů od vzniku oficiální platební neschopnosti. A to je v podstatě jediná administrativa spojená s tímto pojištěním.

S tímto novým pojištěním, pokud nový zákazník požádá o platbu na fakturu, máte možnost mu ji nabídnout a část dluhu máte krytou. Tím získáte obrovskou výhodu oproti konkurenci. Pro novou firmu bývá často velmi obtížné získat úvěrový limit a pokud jste schopni ho takové firmě poskytnout, může to být začátek dlouhodobého vztahu a mnohem většího objemu objednávek.

Vzhledem k tomu, že pohledávky ve společnosti standardně představují 30 až 50 % aktiv, jedná se o nezanedbatelné riziko, které je možné eliminovat, právě pojištěním pohledávek. Mnohdy je pojištění pohledávek pro malé a střední podniky jedinou záchranou před ohrožením jejich vlastního podnikání. Někdy totiž může zákazník, u kterého jste nejvíc v klidu představovat to nejvyšší riziko.

PÁR VÝHOD

 • pojistné krytí pro VŠECHNY odběratele
 • možnost krytí až 90%
 • fixní pojistné (jednoduchost)
 • žádné předprověřování odběratelů (pojištění je automatické)
 • žádné hlášení obratu
 • žádný malus
 • pojistná ochrana ve 27 zemích
 • možnost ověření bonity 500 odběratelů ročně zdarma
 • předchozí škody se nezkoumají
 • pojistnou nahlásíte do 90 dnů od data splatnosti faktury nebo do 30 dnů od vzniku oficiální platební neschopnosti a to je v zásadě všechno!
 • Pojištění VŠECH Vašich odběratelů před nezaplacenými pohledávkami - PRŮLOM V POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK
 • Získejte moc díky znalostem - máme téměř století zkušeností plus databázi s informacemi o více než 40 milionech monitorovaných společnostech. Tyto obchodní bezkonkurenční znalosti umožňují zlepšovat vztah se stávajícími a potenciálními zákazníky.
 • Velmi jednoduchá administrativa
 • Systém "včasného varování" - požádejte o hodnocení – grade zákazníka a nechte se automaticky informovat, kdy se jejich situace zhorší!
 • Bezpečnější volba vaší cílové skupiny - zjistěte, kteří noví zákazníci jsou bezpeční a ujistěte se, že mají pevnou finanční kontrolu nad jejich podnikáním, aby kvůli jejich případné špatné situaci netrpělo i vaše podnikání.
 • Pojištění pohledávek vám také umožňuje méně riskatní a nevýhodné jednání s bankami a dalšími věřiteli.
 • Soustřeďte pozornost na rozvoj vaší společnosti, ne na to komu dovolit splatnost
 • Dopřejte si klidný spánek, nezaplacené faktury VÁS do insolvence nepošlou

©  EULER HERMES 2016

Standard & Poor's rating AA-
KontaktZAVOLEJTE NÁM
+420 232 000 777
Nebo zavoláme Vám


Sjednat schůzku?

POJISTNÁ SMLOUVA
ONLINE

contract